e-Fatura

E-fatura, taraflar arasında belli bir standardı oluşturarak hızlı ve güvenli şekilde faturaların dolaşımını sağlamak amacı ile 5 Mart 2010 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından uygulamaya geçirilmiştir. Kağıt fatura ile aynı niteliklere sahiptir. Hukuki açıdan da kağıt fatura açısından geçerli olan her kanun e-fatura için de geçerlidir.

E-faturaya dair 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve zorunluluk getirilen mükellefler ile ilgili ayrıntılı bilgiler için tıklayınız.

e-Faturanın Avantajları

•   Bu uygulamanın amacı taraflar arasında düzeni sağlamak ve daha güvenilir bir sistem kurmaktır.

•   E-fatura ile bütün bilgiler her an ulaşılabilir hale gelir ve zaman tasarrufu edilir.

•   Güvenilir bir sistem sağlarken kağıt ve baskı masraflarının önüne geçilir.

•   Kargo ve kurye masraflarının önüne geçilirken faturanın ulaşmaması ya da kaybolması gibi sorunlar ortadan kalkar, tahsilat süreci kısalır.

•   E-fatura, enerji ve ekonomik tasarrufun yanı sıra kağıt israfının da önüne geçerek doğanın korunmasına destek olur.

e-Fatura uygulaması başvuru süreci nasıl ilerler?

E-fatura uygulamasına başvurular efatura.gov.tr adresinden online olarak yapılmaktadır. Başvuru işlemi öncesinde işletmenin https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go adresinden mali mühür sertifikasına başvurması ve mali mühürü (elektronik imza) edinmesi gerekmektedir. Mali mühür tedarik ve e-fatura başvuru süreci hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Mükellefler e-Fatura uygulamasından aşağıdaki yöntemleri kullanarak yararlanabilirler:

•  Portal (Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Portalı)

•  Entegrasyon (Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu)

•  Özel Entegrasyon

Bu yöntemlerle ilgili ayrıntılı bilgilere www.efatura.gov.tr linkinden ulaşabilirsiniz.