e-Defter

E-defter uygulaması, tutulması zorunlu olan defterlerin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlara uygun olarak elektronik biçimde hazırlanması ve doğruluğunun garanti altına alınmasını hedefleyen hukuki düzenlemeler bütünüdür. Bu uygulama ile baskı masraflarının önüne geçilir ve bütün bilgiler güvenilir şekilde sistemde saklanır.

Yevmiye defteri ve büyük defter (defter-i kebir) elektronik defter kapsamına alınmıştır. Standartlara uygun olarak düzenlenen elektronik defterlerin değişmezliğinin ve bütünlüğünün sağlanması için gerçek kişiler için elektronik imza, tüzel kişiler içinse mali mühür kullanılacaktır.

e-Defter Kullanabilmek İçin Yapılması Gereken İşlemler

•  e-Defter kılavuzda belirtilen standartlara uygun şekilde hazırlanır.

•  Hazırlanan elektronik defter dosyası ön görülen alana yerleştirilir.

•  Dosya mühürlenir ya da imzalanır.

•  e-Defter dosyasından gerekli bilgiler alınarak berat dosyası oluşturulur ve imzanlanır/mühürlenir.

•  Mühürlü ya da imzalı berat dosyası uygulamaya yüklemek için hazırlanır.

•  Hazırlanan berat dosyası www.edefter.gov.tr adresindeki “e-Defter” Uygulamasına yüklenir.

•  Berat dosyası Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından da mühürlenir ve erişime açılır.

e-Defter’in Avantajları

•  Elektronik ortamda kayıtlı olan deftere her an ulaşılabilir.

•  e-Defter üzerinde defter datası bozulmadan arama yapılabilir.

•  Kağıt olarak defterin saklanmasına ve arşivlenmesine gerek kalmaz.

•  Noter tasdik ve kağıt masrafları ortadan kalkar.

•  e-Defter dosyalarınız Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlara uygun olarak düzenlenir.

•  Kullanılan muhasebe programları ile entegre olarak çalışır.

•  e-Defter’e kaydedilmiş tüm bilgiler 10 yıl boyunca güvenli şekilde saklanır.