e-Arşiv

E-arşiv uygulaması, faturaların Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlarda elektronik olarak düzenlenmesi, saklanması ve raporlanmasını kapsamaktadır. Bu uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler e-faturaya kayıtlı olmalıdır, aksi halde e-arşiv uygulamasından faydalanamayacaktır.

İnternet üzerinden satış yapan firmalar, eğer brüt satış hasılatı tutarı 5 milyonun üzerindeyse bu uygulamaya geçmek zorundadır.
Bu uygulama, e-fatura kullanıcısı olmayan firma ve tüketicilere elektronik fatura gönderilebilmesini sağlar. Ayrıca, ikinci nüsha olarak basılmış fatura da gönderilebilir.

e-Arşiv’in Avantajları

•  Elektronik ortamda her an her bilgiye hızlıca ulaşılabilir.

•  e-Arşiv ile faturalarınızın takibi kolaylaşır, zamandan tasarruf elde edilir.

•  e-Arşiv fatura ile her kullanıcıya e-fatura kullanıcısı olsun ya da olmasın fatura gönderimi yapılabilir.

•  E-posta yolu ile fatura gönderimi yapılabilir, kağıt tasarrufu elde edilir.

•  İstediğiniz formatta dosyaları kaydedebilir ve işlem yapabilirsiniz.

•  Saklama elektronik ortamda yapıldığı için arşivleme alanından tasarruf elde edilir.

•  10 yıl boyunca tüm bilgiler güvenilir ortamda saklanır.

e-Arşiv’den Yararlanma Yöntemleri

e-Arşiv mükellefleri aşağıdaki yöntemleri kullanarak e-Arşiv’den faydalanabilirler.

• Özel Entegrasyon Yöntemi: Bilgi işlem sistemi yeterli olmayan kullanıcılar özel entegrasyon firmaları aracılığıyla bu uygulamadan faydalanabilir.

• Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi: Bilgi işlem sistemi yeterli olan kullanıcılar gerekli entegrasyonu sağlamaları koşuluyla bu yöntemi kullanarak bu uygulamadan faydalanabilir.