Category

Doğan E-Dönüşüm Duyurular
YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACINDA DÜZENLENECEK FATURALARIN e-FATURA OLARAK DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU Yolcu Beraberi Eşya İhracında yetki belgeli aracı kurumlar aracılığı ile yolcu beraberi eşya ihraç faturası (Tax-Free faturası) düzenleyen e-Fatura mükelleflerinin e-Fatura sistemi üzerinden faturalarını göndermelerini sağlayan canlı ortam uygulamaya geçmiştir. Bu kapsamda yetki belgeli aracı kuruluş ile Tax-Free faturası düzenleyen e-fatura mükellefleri düzenleyecekleri Tax-free...
Read More
İHRACAT E-FATURA UYGULAMASINDA GTB TEST PORTALİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN DUYURU Başkanlığımız ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca İhracatta e-Fatura uygulamasına ilişkin oluşturulan TEST ortamlarından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca tahsis edilen kısmının (https://efaturatest.gtb.gov.tr) kullanımı sırasında Özel Entegratör firmalar aşağıda yapılan açıklamaları dikkate almaları gerekmektedir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca Test portalinin özel entegratörler tarafından kullanılabilmesine ilişkin kullanıcı tanımlama işlemleri...
Read More
HAVA YOLU E-BİLETLERİNİN TEVSİK EDİCİ BELGE OLARAK KULLANILMASI ESASLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 462 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin, elektronik ortamda bilet düzenlemeleri, düzenledikleri e-Biletleri muhatabına iletmeleri ile bu belgeleri muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve...
Read More