Doğan E-Dönüşüm Duyurular

TEBLİĞ TASLAĞI GÜNCELLENDİ

2019-02-04T14:11:43+00:00Doğan E-Dönüşüm Duyurular|

e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olacak mükellefleri yeniden belirlemek amacıyla hazırlanan ve 10.08.2018 tarihinde kamuoyunun görüşüne sunulan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı gelen görüşler ve talepler çerçevesinde güncellenmiştir. Söz konusu güncelleme ile önceki taslakta belirtilen 1.1.2019 tarihi mükelleflerimizden gelen talepler dikkate alınarak 1.7.2019 olarak güncellenmiş ve

E-ARŞİV FATURA UYGULAMALARI

2019-02-04T13:59:52+00:00Doğan E-Dönüşüm Duyurular|

24.10.2018 tarihli Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı güncellendi. Söz konusu tebliğ taslağında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. - E-Arşiv Uygulamasından yararlanma yöntemlerine GİB tarafından mükelleflere ücretsiz olarak sunulan eArşiv Portali yöntemi eklenmiştir. - Hali hazırda e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflere, 1.7.2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına

Duyuru

2019-01-24T21:10:57+00:00Doğan E-Dönüşüm Duyurular|

HAVA YOLU E-BİLETLERİNİN TEVSİK EDİCİ BELGE OLARAK KULLANILMASI ESASLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 462 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin, elektronik ortamda bilet düzenlemeleri, düzenledikleri e-Biletleri muhatabına iletmeleri ile bu belgeleri muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve