Doğan E-Dönüşüm Duyurular

01.01.2019 TARİHİ İTİBARİYLE

2019-03-14T17:15:01+03:00Doğan E-Dönüşüm Duyurular|

20.6.2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren ve e-Fatura ve e-Defter uygulamaları çerçevesinde zorunluluk getirilen mükelleflerin kapsamını belirleyen 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nden anlaşılacağı üzere; a) 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere: İlgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip

E-FATURA ve E-DEFTER UYGULAMALARINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

2019-03-14T17:18:24+03:00Doğan E-Dönüşüm Duyurular|

1- İlgili Yıl Brüt Satışları 5 Milyon TL ve üzeri olanlar (izleyen 2 yılın başından itibaren) (2017 yılında belirtilen ciroyu aşanlar 1.7.2019 tarihinden itibaren e-Fatura, 1.1.2020 den itibaren e-Defter) 2- ÖTV 1 sayılı Liste kapsamındaki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK dan lisans alanlar (Lisans aldığı tarihi izleyen dördüncü ayın başından itibaren) (Bayilik

FATURA İPTAL PORTALI

2019-03-14T17:11:13+03:00Doğan E-Dönüşüm Duyurular|

E-Fatura uygulamasında “Temel Fatura” senaryosunda düzenlenen ancak e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinden Kabul veya Red yanıtı dönülemeyen e-Faturaların, elektronik ortamda iptal talebinin e-Faturanın düzenleyicisi tarafından oluşturulması ve iptal taleplerinin elektronik ortamda muhatabı alıcıları tarafından onaylanmasını sağlamak amacıyla, Gelir İdaresi Başkanlığınca “e-Fatura İptal Portalı” mükellefleriN kullanımına sunulmuştur. https://portal.efatura.gov.tr/FaturaIptal/