E-Fatura Saklama

E-FATURA SAKLAMA NEDİR?

e-Faturaların, GİB’in belirlediği format ve üzerindeki mali mührü/e-imzayı içerecek şekilde orijinal halinde ve bütünlüğü korunarak elektronik ortamda saklanmasıdır.