E-Defter Saklama

E-DEFTER SAKLAMA NEDİR?

e-Defterlerin, GİB’in belirlediği format ve üzerindeki mali mührü/e-imzayı içerecek şekilde orijinal halinde ve bütünlüğü korunarak elektronik ortamda saklanmasıdır.