E-FATURA ve E-DEFTER UYGULAMALARINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

1- İlgili Yıl Brüt Satışları 5 Milyon TL ve üzeri olanlar (izleyen 2 yılın
başından itibaren) (2017 yılında belirtilen ciroyu aşanlar 1.7.2019
tarihinden itibaren e-Fatura, 1.1.2020 den itibaren e-Defter)
2- ÖTV 1 sayılı Liste kapsamındaki malların imali, ithali, teslimi vb.
faaliyetleri nedeniyle EPDK dan lisans alanlar (Lisans aldığı tarihi izleyen
dördüncü ayın başından itibaren) (Bayilik lisansı dahil)
(2018 yılında lisans alanlar için 1.7.2019 tarihinden itibaren e-Fatura,
1.1.2020 den itibaren e-Defter)
3- ÖTV III sayılı Liste kapsamındaki malları imal inşa ve ithal edenler
(Mükellefiyet tesis tarihi izleyen dördüncü ayın başından itibaren)
(2018 yılında mükellefiyet tesis ettirenler için 1.7.2019 tarihinden itibaren eFatura, 1.1.2020 den itibaren e-Defter)
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin BAVUL TİCARETİ işlemlerine
ait faturalar 1.7.2019 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenlenmesi
zorunluluğu öngörülmektedir.